Starodávna tradícia Bön je pôvodným náboženstvom Tibetu, ktoré existovalo pred nástupom buddhizmu do tejto krajiny. Jej názov sa často prekladá ako “učenie” alebo “prepojenie”. Bön sa zakladá na duchovných učeniach a praktikách, ktoré sa prenášajú z generácie na generáciu a zahŕňajú viaceré aspekty duchovnej praxe, rituálov, liečenia a filozofie.

Tradícia Bön vznikla v prebuddhistickom období a v priebehu svojej existencie prešla rôznymi vývojovými fázami. Jej pôvod sa spája s pohanskými praktikami a viery v duchovný svet, s dôrazom na vzťah medzi človekom a prírodou. S príchodom buddhizmu do Tibetu v 7. storočí sa tradícia Bön dostala do kontaktu s novými učeniami a vplyvmi, čo ovplyvnilo jej následný vývoj.

Bön vyznáva viacbožstvo, pričom medzi jeho hlavné božstvá patria Lha (bohovia), Shen (duchy) a Klu (vodné bytosti). Títo bohovia sú často spájaní s prírodnými silami a symbolizujú rôzne aspekty ľudskej existencie. Rituály, modlitby a obety sú dôležitou súčasťou duchovnej praxe Bön.

V priebehu času sa Bön postupne stalo organizovaným náboženstvom s hierarchickou štruktúrou a rozvetvenými kláštormi. Bön kláštory sa stali centrom učenia, uchovávania písomností a praktík spojených s touto tradíciou. Kláštory zohrávali dôležitú úlohu v udržiavaní tradície Bön a zachovávaní jej dedičstva.

S príchodom buddhizmu do Tibetu sa postupne vyvinula symbióza medzi tradíciou Bön a tibetskym buddhizmom. Mnohí Bön praktizujúci sa stali buddhistickými mníchmi a kláštory Bön sa začali prispôsobovať buddhistickým štýlom. V dnešnej dobe existujú viaceré školy a podškoly Bön, ktoré pokračujú v uchovávaní a šírení učení a praktík tejto tradície.

V posledných desaťročiach sa tradícia Bön stala predmetom záujmu zahraničných študentov a bolo vyvinuté úsilie na zachovanie a šírenie učení Bön mimo Tibetu. Mnoho učiteľov Bön cestuje do zahraničia, aby šírili svoje poznatky a ponúkali duchovné usmernenie.

Celkovo je tradícia Bön cenným svedectvom o starobylom náboženskom a duchovnom dedičstve Tibetu. Jej učenia a praktiky odrážajú tradičné tibetské hodnoty, dôraz na harmóniu s prírodou a dôveru v silu duchovného rozvoja. Tradícia Bön prináša bohatstvo a rôznorodosť do tibetskej kultúry a duchovného života a predstavuje dôležitý aspekt náboženského a duchovného dedičstva tohto regiónu.